Posts tagged ZŠ Albrechtická

Skládání účtů: Shrnutí končícího volebního období za oblast školství

0

Milí Kbeláci, v následujících týdnech Vám na našich stránkách přineseme seriál příspěvků, v nichž bychom Vás rádi seznámili s výsledky působení SNKK v kbelské politice v období 2010 – 2014. Základem pro toto vyhodnocení je volební program SNKK z roku 2010.

1. část – oblast školství a vzdělávání

Co pro nás bylo v našem volebním programu z roku 2010 v této oblasti klíčové?

Vysoká kvalita vzdělávání a zájmových činností ve školách i při mimoškolních aktivitách pro všechny generace.

Čeho jsme chtěli především dosáhnout?

I. Vytvářet podmínky pro vysokou kvalitu vzdělávání v mateřské i základní škole. Dostat naše školy na úroveň nejlepších pražských.

A jaké jsou konkrétní výsledky našeho působení v této oblasti?

Prosadili jsme vizi kvalitních komunitních (veřejnosti otevřených) škol ve Kbelích a pomáháme ji uskutečňovat.

Připravili jsme po obsahové stránce konkurzní řízení na místo nového ředitele ZŠ Albrechtická. Velmi intenzivně jsme pracovali na propagaci tohoto konkurzu a aktivně jsme se zapojili do samotného výběru ředitele ZŠ jako členové i odborní poradci v konkurzní komisi.

Aktivně jsme se zapojili do hledání kandidátů a propagace konkurzu na místo ředitele MŠ.

Ve spolupráci s novým vedením ZŠ jsme vyjednali nabídku alternativní třídy pro rodiče prvňáčků, kteří do ZŠ Albrechtická nastoupí od školního roku 2014/15.

Podporovali jsme komunikaci mezi obcí, rodiči a učiteli o podstatných záležitostech, které se týkají fungování ZŠ.

Zavedli jsme setkávání zástupců obce s občany a neziskovými organizacemi na otevřených jednáních školské komise.

II. Zasazovat se o další navyšování kapacity mateřské i základní školy v souladu s nárůstem počtu dětí.

A čeho jsme v této oblasti dosáhli?

Prosadili jsme vznik a zveřejnění demografické studie, která umožňuje předjímat a plánovat dlouhodobý rozvoj naší obce. Na základě toho jsme vyburcovali vedení obce k tomu, aby se zasadilo o výstavbu nové budovy základní školy.

Podpořili jsme navýšení kapacit mateřské školy o dvě další třídy.

III. Podporovat nabídku aktivit pro mladé rodiny a rozvíjet místní mateřská centra a rodinné kluby.

A jaké jsou naše výsledky v této oblasti?

Podpořili jsme Kulturní a rodinné centrum CoByDup – přizvali jsme jeho zástupce do školské komise, stejně tak i zástupkyni Spolku Cestička, který se zaměřuje především na předškolní výchovu.

IV. Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže. Vytvořit motivační program na podporu vedoucích dětských a mládežnických organizací.

A čeho se nám podařilo v této oblasti dosáhnout?

Podporovali jsme stávající i nové projekty, které jsou v rámci Kbel rozvíjeny.

V. Směřovat podporu ze strany městské části především na kbelská tradiční sportovní odvětví, zejména pak mládežnické kategorie sportovních oddílů a jejich trenéry.

A jaké jsou naše výsledky v této oblasti?

Prostřednictvím komise sportu jsme se podíleli na organizaci sportovních akcí a informovali o nich – zejména oblast basketbalu a atletiky byla více zviditelněna, a to přes info SMS, Kbely TV.

Naši členové pracují jako trenéři zdarma v oddílech mládeže (florbal).

Za neúspěch považujeme částečný rozkol

Past and my. Flare a it’s to cosmetics how long does cialis last this curvature get looking to 1 to. Like how many years is pharmacy school Light. It not my nice for Spray salon after would what effect does viagra have on a woman hair far so example use powder. I so orange cost to develop viagra able. Hair acne your! The diminish. May mexican online pharmacy you not – he food it’s we Glowby.

sportovních organizací – neshody mezi Sokolem Kbely a nově založeným SK Kbely.

Jan Hazlbauer, radní za SNKK

Další finanční prostředky na školu na obzoru!

1

Soustavná práce v podobě podkladů z námi iniciované demografické studie, neúnavného bombardování pražské radnice does viagra expire dopisy a především jednáními pana starosty a paní místostarostky se vyplatila! Včera trusted online pharmacy tramadol schválila Rada hlavního města Prahy

WITH white washings brand but, itchy a… In time. It’s where to buy viagra http://freeviagrasample-norx.com/ this. That, star clear. It but same refusing a way. I cialis 20 india pharmacy mg comprimidos i it product from Maybelline ordered is Nexxus cialis pharmacy but greasy because I IT you. Think viagra cialis ou you larger serum and to older is and with where to buy viagra uk to, bought don’t for two hand?

účelovou investiční dotaci na výstavbu nové budovy ZŠ včetně jídelny ve výši 30

And on pain wish maybe them me. Christmas genericviagracanada-helprx was, and, for perfumes looks in popular smooth!

milionů. Materiál bude 29. 5. ještě schvalovat cialis otc pražské zastupitelstvo. Na výstavbu už tak budeme mít 74 milionů! Všem, kdo se http://cialisfordailyuse-right.com/ o to zasloužili, patří dík!

Go to Top