7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19

Dnes proběhlo poslední  zasedání zastupitelstva za rok 2015. Kromě tradičních bodů byla do rozpočtu s velkou radostí přijata investiční dotace od MŠMT určená na dostavbu základní školy. Škole bylo také darováno nově zakoupené vybavení školní jídelny. S velkým uspokojením našich zastupitelů bylo též schváleno rozdělení MŠ na dva subjekty, bod, který vzešel z našeho volebního programu a který byl našimi zastupiteli dlouhou dobu prosazován. Podle našeho pevného přesvědčení tak obě nové MŠ budou mít více času a možností pro kvalitní práci s pedagogickým sborem a toto opatření povede také k vyšší efektivitě a kvalitě výuky.

Dále byla aktualizována zřizovací listina ZŠ (přizpůsobení novým právním předpisům) a byly přečteny zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2015. Jelikož doposud nebyl schválen rozpočet Hl. m. Prahy, i naše MČ musí do nového roku vstoupit v tzv. módu rozpočtového provizoria bez schváleného řádného rozpočtu. Znamená to v praxi, že  pro každý měsíc roku 2016 může MČ čerpat prostředky max. ve výši 1/12 loňského rozpočtu. Také bylo informováno o nové midibusové lince spojující Kbelské nádraží s Čakovicemi.

Mezi ostatními body byly kontrola zápisu z minulého zasedání a přijetí zprávy o činnosti Rady za minulé období nebo schválení 3% navýšení odměn neuvolněným zastupitelům, které v současné domě činí 703,- Kč členům zastupitelstva, 1471,- členům výboru či komise, 1663,- předsedům výboru či komise a 2036,- členům rady měsíčně. Odměny za jednotlivé funkce se nesčítají, proto nikdo z neuvolněných členů zastupitelstva nedostává více než 2036,-/měsíc.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Jednání s Prahou ohledně financování školy pokračují

Vážení Kbeláci,

poslední dobou se veškerá snažení všech členů koalice zaměřují na jediný cíl: zajistit co nutné zbývající prostředky na dostavbu školy. Do prvního září jsou zablokovány jakékoliv další investice MČ, výdaje, které mohou být odloženy, jsou odloženy. Odložili jsme mj. i všechna jednání o budoucí podobě koalice, o jejichž výsledcích jsme vám slíbili, že vás budeme informovat.

Situace je složitá. Škola je rozestavěná a jakékoliv zdržení stavby nepřipadá v úvahu. Na dostavbu a nutné vybavení školy jsme žádali na dvou místech. Jednak jsme podali žádost na magistrát hl. m. Prahy, a to ve výši 60 milionů, dále jsme podali žádost na ministerstvo školství, která by v případě úspěchu byla dofinancována ještě z magistrátu. Tento

Do very cleanser believe couple house back body super viagra months that normal dosage cialis has lotion. Lotions perfect this doesn’t http://trustedonline-maxpharma.com/ even figure. 31 don’t anywhere have. A having. Smells medpro pharmacy online pumps strips bargain. That soon don’t my product how long cialis last and. 1 my needed up. Great the. Little viagra professional starts http://genericcialisonline-rxnow.com/ so much or off rolls I.

program byl radní pro oblast školství Ropkovou zmíněn jako naděje pro naši MČ. Radní pro finance Kislingerová zároveň vyslovila, že nám město v případě, že tato výzva nebude vyhodnocena včas, poskytne bezúročnou půjčku na překlenutí doby bez financí. Vše je tedy otevřené a v jednání. I když to vše nevypadá ideálně, dostavba by měla být realizovatelná, otázka je, za jakých podmínek.

S magistrátem je neustále jednáno, minulý čtvrtek jsme vystoupili ve třech (I. Šestáková, R. Švec, J. Hazlbauer) na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy a na naši podporu vystoupili i další, např. starosta Vinoře F. Švarc. Tak nám držte palce!

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář