Kandidáti 2014

Kandidáti SNKK do komunálních voleb 2014

Členové orgánů MČ Praha 19 v období 2010 – 2014:

Mgr. Jan Hazlbauer (radní, zastupitel, vedoucí komise školství, člen finančního výboru); Mgr. Rastislav Švec (zastupitel, vedoucí komise životního prostředí); Ing. Milan Korenčík (člen komise sportu); Ing. Petr Kučera (člen komise dopravy); Mgr. Vladimír Srb (člen komise školství); Ing. Petr Aschenbrenner (člen komise výstavby); Ing. Ivan Švec (člen bezpečnostní komise); Vítězslav Pavel (člen komise kultury); Tomáš Kapic (člen komise životního prostředí), Ing. Lucie Pytlová (členka finančního výboru); Ing. Robert Fischer (člen bytové komise).

ZDE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT, KDO ZA NÁS KANDIDUJE VE VOLBÁCH 2014: SNKK: kandidáti ručící za jednotlivé programové oblasti

1. Mgr. Jan Hazlbauer

– 33 let  (lektor, korektor, ženatý)

Jan Hazlbauer

Jan Hazlbauer

V současnosti působím ve Kbelích jako radní, jsem vedoucím komise školství a členem finančního výboru. Dlouhá léta jsem byl vedoucím skautského oddílu, nyní působím jako florbalový trenér předškoláků. Vzděláním jsem učitel, učil jsem na všech stupních škol a kromě toho působil i v neziskovém sektoru. Za čtyři roky práce v radě jsem poznal, jak funguje místní úřad, pochopil a poznal jsem mnoho okolností života ve Kbelích, které mi dříve byly skryty.

Za hlavní ze svých budoucích úkolů považuji zajistit rozdělení mateřské školy na dvě a připravit vhodnou strategii pro vznik druhé základní školy. Následně bych rád poskytoval plnou podporu všem současným i budoucím kbelským školám, a to především v oblasti zvyšování kvality výuky. Zároveň bych rád přispíval otevřeným přístupem a férovou komunikací k přívětivému a profesionálnímu vystupování institucí naší městské části.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: jan.hazlbauer@snkk.cz

 

2. Mgr. Rastislav Švec

– 36 let (učitel ZŠ Kbely, ženatý)

rasta_02

Jsem učitel biologie a zeměpisu, ornitolog, zastupitel a vedoucí komise životního prostředí. V uplynulém volebním období jsem začal s tvorbou plánu rozvoje okolní krajiny v takové podobě, jak ji znali moji prarodiče ve svém dětství. Rád bych v započaté práci pokračoval. Kbely jsou pěknou městskou částí. Chci přispět k tomu, aby zůstaly „vesnicí v Praze“.

Jako učitel z praxe bych se rovněž rád podílel na realizaci tvorby komunitních škol a i nadále vytvářel podmínky a podporu pro
ekologickou výchovu a osvětu nejen pro naše školská zařízení.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: rastislav.svec@snkk.cz

 

3. Ing. Milan Korenčík

– 56 let (podnikatel v oblasti informačních technologií, ženatý)

milan

Ve Kbelích žiji od malička, velkou část života jsem jako atlet a basketbalista spojil se zdejšími sportovními oddíly. V minulém volebním období jsem byl členem komise sportu,  v níž jsem prosazoval koncepční práci s dětmi a mládeží.

V následujících letech bude mojí snahou rozvíjení spolupráce mezi subjekty, které se věnují dětem a mládeži nejen ve sportu. Dále chci svou odborností přispět k rozvoji nových technologií v naší městské části a využít i svých zkušeností z působení v řídících pozicích ve prospěch Kbel.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: milan.korencik@snkk.cz

 

4. Mgr. Jarmila Stejskalová
– 57 let (učitelka ZŠ Kbely, vdaná)
jarmilaS

Ve Kbelích žiji od narození a přes 30 let učím svou aprobaci (ČJ, NJ) na zdejší základní škole. Myslím si, že jsem respektovaným učitelem, který při výuce dosahuje kvalitních výsledků. Kromě svého působení na naší ZŠ pracuji ještě jako lektor češtiny pro cizince.

Práce pro obec mi není cizí, před lety jsem psala kroniku Kbel a byla členkou Školské a kulturní komise MČ. Ráda bych v této činnosti
pokračovala, protože oblast školství a kultury je mi velmi blízká.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: jarmila.stejskalova@snkk.cz

 

5. Ing. Petr Kučera

– 28 let (dopravní inženýr, svobodný)

petr_D

Jsem členem komise dopravy, bývalým skautským vedoucím a aktivním sportovcem. Nejvíce můžu Kbelům pomoci svou odborností v otázkách územního plánování, dopravních řešení lokálního i regionálního významu.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: petr.kucera@snkk.cz

 

6. Ing. Lenka Jankovská, DiS.

– 36 let (zpěvačka a lektorka, vdaná)

lena

Do Kbel jsem se přistěhovala v tomto roce a rozhodla jsem se aktivně zapojit do zdejšího života. Jako zpěvačka kapely Yellow sisters a projektů Mateřská.com a Lenna Yellow bych chtěla přispět ke kultivaci a rozšíření kulturní nabídky zajímavé pro všechny skupiny Kbeláků.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: lenka.jankovska@snkk.cz

 

7. Mgr. Vladimír Srb

– 39 let (ředitel o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu, ženatý)

LadaSrb

Pracuji ve svém volném čase pro komisi školství, v níž jsem byl hybatelem přípravy konkursního řízení na ředitele ZŠ a pečuji o dlouhodobou koncepci vzdělávání ve Kbelích.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: vladimir.srb@snkk.cz

 

8. Ing. Ivan Švec

– 61 let (logistik, ženatý)

ivan-svec

Ve Kbelích žiji 55 let.  Dlouhodobě se věnuji oblasti dopravy. V uplynulém volebním období jsem byl členem bezpečnostní komise, v níž jsem se především zabýval otázkami veřejného pořádku a spoluprací s policejními složkami.

Kbely se stále rozvíjí a já chci být u toho, chci mít možnost ovlivnit veřejný život a využít při tom svých životních zkušeností.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail:  ivan.svec@snkk.cz

 

9. Mgr. Tomáš Hazlbauer
– 29 let (ředitel a lektor ve společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s., ženatý)
tom

Od narození jsem Kbelákem a plánuji v naší obci prožít i zbytek svého života. Vedu obecně prospěšnou společnost, která ukazuje dětem, jak přijímat zodpovědnost a jak se stát opravdovými občany. Z výše napsaného logicky vyplývá, že chci i ve Kbelích rozvíjet moderní občanskou společnost.

V uplynulých čtyřech letech jsem se staral o komunikaci SNKK s občany skrze webové stránky, emaily a veškeré tištěné materiály. Finalizoval jsem podobu volebního programu SNKK pro rok 2014 a jeho následné šíření mezi Kbeláky.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail:  tomas.hazlbauer@snkk.cz

 

10. MgA. Anna Kozová

– 32 let (designérka, vdaná)

Anicka

Ráda bych spolupracovala v otázkách budování a kultivace veřejného prostoru a veřejných staveb. Kbely si zaslouží kultivovanou současnou architekturu. Mohu pomoci např. s organizací architektonických soutěží. Ráda bych společně s radnicí pracovala na optimalizaci návrhu nové budovy školy tak, aby se projekt nezdržel, ale výstup byl vstřícnější k celkovému funkčnímu organismu budov.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: anna.kozova@snkk.cz

11. PhDr. Vladimír Novák

– 34 let (středoškolský učitel, svobodný)

lada-N

Od skončení studia pracuji v oblasti vzdělávání. Jako jeden ze zakládajících členů SNKK bych chtěl přispět k tomu, aby Kbely jen moderně nevypadaly, ale i moderně myslely.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: vladimir.novak@snkk.cz

 

12. Ing. Petr Aschenbrenner

– 59 let (projektant, ženatý)

P-Aschenbrenner

Jsem stavební inženýr, navrhuji domy. V minulém období jsem byl členem stavební komise, ve které jsem svým odborným stanoviskem přispíval k rozumným kompromisům. Zasadím se o to, aby nedocházelo k porušování práv majitelů pozemků, stavebních předpisů a ekologických hodnot.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: petr.aschenbrenner@snkk.cz

 

13. Kateřina Bartošová

– 24 let (studentka, svobodná)

katka-bartosova

Moje rodina žije ve Kbelích už od nepaměti. Považuji Kbely za jednu z nejkrásnějších částí Prahy, za klidné místo ideální k bydlení. Aby to tak zůstalo i nadále, je třeba na tom pracovat.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: katerina.bartosova@snkk.cz

 

14. Ing. Kateřina Fischerová

– 32 let (projektová manažerka, vdaná)

kata

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Své vzdělání uplatňuji i v praxi, pracuji totiž v mezinárodní firmě zabývající se dodáváním služeb v oblasti financí a účetnictví. Nyní jsem na mateřské dovolené. Do Kbel jsem se přistěhovala před několika lety, ale protože s nimi chci spojit budoucnost svoji i svých blízkých, chtěla bych přispět k jejich pozitivnímu rozvoji.

Zajímá mě váš názor, napište mi na e-mail: katerina.fischerova@snkk.cz

 

Go to Top