O nás

SNKK – Sdružení nezávislých kandidátů Kbely – je sdružení kbelských občanů,  kterým není lhostejné dění ve Kbelích. Spojuje nás ochota věnovat svůj volný čas a energii obecním věcem. Naše směřování je nadstranické, nikdo z nás není svázán s žádnou politickou stranou. Chceme pouze pomoci odpovědně spravovat obecní záležitosti a finance, tak, aby si každý občan mohl být jist, že budou na radnici hájeny jeho zájmy, tudíž zájmy nás všech. Členy sdružení jsou lidé z různých oborů, působící jak v soukromém, tak i veřejném sektoru.

SNKK jsme založili jako volební sdružení a v současné době fungujeme jako neoficiální skupina, která podporuje naše zvolené zastupitele (Jan Hazlbauer, Rastislav Švec) a snaží jim pomoci v jejich práci.

Na pravidelných pracovních schůzkách se tak setkávají právě naši zastupitelé, ale i členové jednotlivých komisí a výborů, které jsme po volbách za SNKK nominovali.

Složení rady MČ, zastupitelstva Kbel, komisí a výborů

Rada MČ:

Pavel Žďárský – starosta (ODS)

Ing. Vladimír Olmr – zástupce por územní rozvoj, životní prostředí, dopravu, bytové a nebytové hospodářství (ODS)

Ivana Šestáková – zástupce starosty pro oblast ekonomickou, školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví (ODS)

Jindřich Petrnoušek (ODS)

Mgr. Jan Hazlbauer (SNKK)

Zastupitelstvo:

Pavel Žďárský (ODS)

Ing. Vladimír Olmr (ODS)

Ivana Šestáková (ODS)

Jindřich Petrnoušek (ODS)

Eva Černá (ODS)

Leoš Biskup (ODS)

Vladimír Olmr (ODS)

Jan Kazda (ODS)

Ing. Miroslav Šimek (ODS)

Mgr. Jan Hazlbauer (SNKK)

Mgr. Rastislav Švec (SNKK)

Ing. Jan Štrof (ČSSD)

Ing. Milan Oubram (TOP 09)

Miroslav Šťastný (ČSSD)

Miloslav Nevečeřal (KSČM)

Komise:

Komise školství a vzdělávání:

předseda – Mgr. Jan Hazlbauer

Členové – Mgr. Vladimír Srb, Ivana Šestáková, Mgr. Jana Kocmanová, Kamila Kyralová, Rita Nejtková, Iveta Novotná (tajemnice – Monika Ulrichová DiS)

Komise životního prostředí:

předseda – Mgr. Rastislav Švec

Členové – Ing. Jan Lípa, RNDr. Ladislav Žitný, Vladimír Olmr st., Vladislav Rozsypal, DiS., Ing. Tomáš Kapic (tajemnice – Blanka Pokorná DiS.)

Komise kultury:

předseda – Jindřich Petrnoušek

členové – JUDr. Josef Nykles, Śárka Egrtová, Martina Pavlátová, Iveta Novotná, Ing. Ivana Zámyslická, Vítězslav Pavel (tajemnice – Ivana Müllerová)

Komise dopravy:

předseda – Miloslav Nevečeřal

členové – Jan Kazda, Leoš Biskup, Martin Soukup, Jan Vencl, Bc. Petr Kučera, Ing. Martin Höfler, zástupce MP (tajemník – Vladimír Bílek)

Komise zdravotní a sociální:

předseda – Ing. Miroslav Šimek

Členové – Ivana Šestáková, Věra Maršálková, Miroslav Šťastný, Ing. arch. Petr Kolář (tajemnice – Martina Pavlátová)

Komise výstavby a rozvoje:

předseda – Vladimír Olmr st.

Členové – Ing. Jaroslav Knotek, Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, Ing. Jan Lípa, Ing. Jan Štrof, Ing. Petr Aschenbrenner (tajemnice – Ing. Ivana Peterková)

Komise bytová:

předseda – Ing Vladimír Olmr

Členové – Věra Maršálková, Miroslav Śťastný, Jindřich Petrnoušek, Ing.Robert Fischer (tajemník – Ing. Lubomír Tejrovský)

Komise sportu:

předseda – Eva Černá

Členové – Tomáš Haniak, Radek Petráň, Hynek Vlas, Vlastimil Černý, Ing. Milan Korenčík (tajemník – Mgr. Martin Hrubčík, MBA)

Bezpečnostní komise:

Předseda: Pavel Žďárský

Místopředseda: Ing. Vladimír Olmr

Členové: JUDr. Josef Nykles, Bc. Josef Vospěl, Antonín Adámek, Leoš Biskup, Vladimír Bílek, Miloslav Nevečeřal, Ing. Stanislav Valášek, Mgr. Vlastimil Olič, Ing. Ivan Švec (tajemník Mgr. Martin Hrubčík, MBA)

Kontrolní výbor:

předseda – Ing. Jan Štrof

Členové – Leoš Biskup, Ing. Petr Granát, Sylvia Bělová, Miroslav Šťastný (tajemník – Ing. Lubomír Tejrovský)

Finanční výbor:

předsedkyně – Eva Černá

Členové: Ing. Miroslav Šimek, Ing. Alena Fleková, Mgr. Jan HazlbauerIng. Lucie Pytlová (tajemník – Ing. Zdeněk Illa)

Go to Top