Činnost SNKK

Na této stránce bychom Vám rádi prezentovali ucelený přehled toho, co se nám od našeho založení podařilo změnit, ovlivnit, vytvořit či iniciovat. Rádi bychom Vás informovali o tom, co děláme od voleb, ve kterých jsme získali vaši důvěru. Budeme moc rádi, když se k naší práci vyjádříte – zajímá nás Váš názor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 16. 5. 2014 Celá skupina SNKK čítající 11 aktivních Kbeláků, kteří buď působili v odborných komisích nebo podporovali naše zastupitele, už začala reflektovat svou činnost v pomalu uplývajícím volebním období, kdy jsme od vás dostali velkou důvěru. V něčem jsme ji nedokázali naplnit, v lecčems jsme přispěli ke zkvalitnění některých procesů, které se ve vedení obce do naší přítomnosti nevyskytovaly. Přečtěte si vyjádření za SNKK ústy našeho jediného radního.

 

 

 • 30. 3. 2014 Městské části se podařilo dosáhnout cíle, který jsme si v SNKK stanovili po přečtení demografické studie: sehnat peníze na novou školu, kterou Kbely nezbytně potřebují. POVAŽUJEME TO ZA SVŮJ NEJVÝRAZNĚJŠÍ ÚSPĚCH, KTERÝM JSME POMOHLI KBELSKÝM OBČANŮM A JEJICH DĚTEM. Podrobnosti můžete číst v článku od Jana Hazlbauera.

 

 

 • 12. 6. 2013 Uspořádali jsme otevřené zasedání komise školství, kde se představil nový pan ředitel. Formát zasedání otevřených zasedání komise chceme v budoucnou opakovat. Diskutovalo se i průběhu výběrového řízení a o sociodemografické studii, kterou jsme iniciovali a na základě jejích výsledků prosadili i výstavbu nové školní budovy!

 

 

 

 

 • 27. 11. 2012 Iniciovali jsme vznik demografické studie, ze které vyplývá, že kbelská škola nebude v budoucnu kapacitně stačit. Tuto naši interpretaci studie již komunikujeme s koaličním partnereme a snažíme se jej přesvědčit o nutnosti řešení této situace. Nabízí se buď ukončení pronájmu Palestře, rozšíření stávající budovy školy nebo stavba nové budovy.

 

 

 

 

 • 15. 6. 2012 Zajímáme se o výběrové řízení na post ředitele/ředitelky MŠ Kbely a ptáme se proto po tom, co rodiče očekávají od nové ředitelky. Současně pomáháme s výběrovým řízením do té míry, do jaké nám to umožňují naše zaměstnání. Budeme moc rádi za váš názor!

 

 • 14. 5. 2012 Stupňujeme aktivitu v komisi školství a iniciujeme další změny ve Kbelích. Novinkou bylo otevřené zasedání komise, ale pomáhali jsme spolu s radnicí a nespokojenými rodiči hledat řešení v rozšíření kapacity školy. Přečtěte si novinky z komise školství.

 

 

 • 18. 4. 2012 Opět občanům umožňujeme sledovat správu obce a moci tak přispět k její transparentnosti a větší otevřenosti.  Vydali jsme další zpravodaj!

 

 • 15. 4. 2012 Dále zpracováváme podklady v rámci komise školství k naplňování Strategického plánu rozvoje (připravuje se výběrové řízení na ředitele školky, zadávání demografické studie, příprava veřejné diskuse o kvalitě vzdělávání). Dále pracujeme na tvorbě cyklostezek a nevzdáváme ani boj o vytvoření sběrného dvora v blízkosti Kbel. Činnost v komisích, které máme na starosti – školství a životní prostředí

 

 

 • 27. 3. 2012 Podstatné a v poslední době se zdá, že i obci velmi přínosné, máme zastoupení v komisích dopravy a sportu. Naši zástupci zpracovávají podklady pro vyměření nových zastávek a optimální napojení na vysočanskou radiálu (doprava). Stejně tak jsme v komisi sportu rádi přispěli k urovnání situace kolem problémů Sokola Kbely. Co se děje v oblasti dopravy a sportu?

 

 • 8. 2. 2012 na Kbelské radnici proběhla schůzka se zástupci vedení okolních MČ. Tématem bylo životní prostředí, moderace se ujal RnDr. Jiří Sádlo, Csc., a šlo o představení nové koncepce přístupu k utváření krajiny v okolí Kbel, Satalic, Čakovic, Vinoře a Letňan, která je v souladu s tím, co jsme představovali v našem volebním programu. Hlavním iniciátorem a spoluautorem koncepce je náš zastupitel Rastislav Švec.

 

 • 31. 8. 2011 Členové komise školství během června dokončili diskusi o strategickém plánu rozvoje Kbel v oblasti školství. Výstupem diskuse je dokument „Vize pro mateřskou a základní školu ve Kbelích“. Vizi schválili všichni členové komise a předali ji ke schválení Radě. Komise se sešla ještě na konci srpna a zahájila interní diskusi na téma „Strategický plán Kbel pro oblast mimoškolního vzdělávání dětí, mládeže a dospělých“.

 

 • 21. 4. 2011 Opět nabízíme všem občanům srozumitelný přehled všech aktuálních událostí, které se odehrávají v Radě MČ a v jednotlivých komisích a výborech. Přečtěte si, co se děje a co dělají členové SNKK v poradních orgánech Rady! Novinky z obce v dalším zpravodaji


 • 29. 3. 2011 Životní prostředí je jednou z našich priorit, vznášíme návrhy na kultivaci okolí Kbel a také na pro lepší tvorbu opravdových cyklostezek. Mapování biocenter kvůli stezkám • 3. 2. 2011 Kdykoliv posbíráme dostatek informací z Rady MČ a z poradních orgánů, vytvoříme srozumitelnou a jednoduchou formou informační zpravodaj pro všechny Kbeláky. Čtěte první „newsletter“ o podstatném dění v obci, který je na světě! SNKK má nový informační zpravodaj


 • 15. 1. 2011 Jelikož jsme ve volbách uspěli, chtěli jsme svým voličům vysvětlit náš budoucí postup a ujistit je, že nám jde stále o to samé, co jsme avizovali před volbami. Povolební setkání SNKK s občany • 19. 11. 2010 Jelikož jsme novým subjektem ve fungování obce a jelikož usilujeme i o zkvalitnění kultury místní politiky, dohodli jsme s ODS pravidla spolupráce. Je to další krok směrem k dialogičnosti, otevřenosti, transparentnosti a partnerství. Vytvoření pravidel spolupráce s ODS • 20. 10. 2010 Svým programem a skutečností, že nejsme politickou stranou, ale skupinou aktivních Kbeláků, kteří nemají v obci žádné ekonomické zájmy, ale jen chtějí náš domov zlepšit, jsme uspěli ve volbách do zastupitelstva Kbel! Volby do zastupitelstva 2010


 • 21. 9. 2010 Kvůli prezentaci našeho volebního programu, vizí, ale i naší kandidátky byly vytvořeny naše bývalé webové stránky. Vznikl nový web www.snkk.cz


 • 18. 9. 2010 Podařilo se nám sehnat dostatek podpisů od občanů Kbel, čímž mohlo vzniknout naše volební sdružení. Založení SNKK