Proběhlo otevřené zasedání komise školství s občany a zástupci organizací

věnujících se mimoškolním vzdělávacím aktivitám. Informace o jeho průběhu najdete v článku na našem webu.

Došlo k první schůzce konkursní komise, která venta de viagra má za úkol vybrat ředitelku MŠ Kbely. Na této schůzce byly otevřeny obálky kandidátů. Nyní běží lhůta pro zpracování podkladů.

V procesu je také řešení navýšení kapacity MŠ o canadian pharmacy albendazole dalších cca. 22 míst. Probíhají jednání s hygienou, study in pharmacy in canada hasiči a stavební firmou. Rada podniká všechny dostupné kroky k tomu, online

pharmacy abychom mohli v září otevřít další třídu, tak aby mohly být přijaty alespoň všechny děti, jejichž rodiče v září cialis erfahrungen nastupují do allegra-d 24 hour canadian pharmacy zaměstnání.