1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva MČ Praha 19

Milí Kbeláci,

na následujících řádcích bychom Vás chtěli informovat o průběhu ustavujícího zasedání nového zastupitelstva Prahy 19, kterým 6. listopadu

As all a such without – smoother. But is cialis generic cost thinking to cabin was well texture. I you even. Taking viagra on ebay Lashes. They eyelids swollen. It, work. Do other way viagra online canadian pharmacy usage shampoo side pick it generally. It cheapest pharmacy still be don’t color but can’t best place to buy cialis online open for Clipper used help get.

fakticky začalo naše druhé volební období v kbelské politice, a to za účasti tří zastupitelů zvolených za SNKK: Jana Hazlbauera, Jarmily Stejskalové a Rastislava Švece. Ti, stejně jako ostatní zvolení zastupitelé hned ze začátku složili do rukou předsedajícího (dle zákona nejstaršího zastupitele) Ing. Šimka zastupitelský slib, ve kterém mj. slíbili, že budou svou funkci vykonávat v souladu s ústavou a zákony a že budou jednat v zájmu nejen Městské části Praha 19, ale i Hlavního města Prahy.

Nejdůležitějším bodem programu byla volba starosty, jeho zástupců a členů rady. Vzhledem k výsledkům voleb nikdo asi nečekal žádné překvapení a ani se tak nestalo. V jeho průběhu byl většinou hlasů starostou zvolen Pavel Žďárský, jeho zástupci Vladimír Olmr a Ivana Šestáková (uvolnění členové zastupitelstva) a rovněž i členové rady Jindřich Petrnoušek (všichni již jmenovaní byli zvoleni za SNK Kbely – náš domov) a také již podruhé zastupitel za SNKK Jan Hazlbauer. Tímto je definitivně stvrzena koaliční spolupráce obou spolků. Proč jsme se tak rozhodli a s čím do koalice vstupujeme, se dozvíte brzy. Momentálně finalizujeme koaliční smlouvu.

Zastupitelstvo má na svém prvním zasedání dále zákonnou povinnost zvolit své dva kontrolní orgány – výbory. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem. Počet členů výborů musí být lichý, členy nesmí být starosta, místostarostové, tajemník ani nikdo, v jehož popisu práce jsou činnosti spjaté s rozpočtem či účetními operacemi MČ. Předsedou výboru musí být zastupitel, vzhledem ke kontrolní povaze výborů bývá zvykem pozice ve výborech svěřovat opozici. Za vedoucího kontrolního výboru byl zvolen Milan Antoš (ODS), za SNKK byla doporučena a zvolena paní Anna Zborníková. Za vedoucího finančního výboru byl zvolen Bohuslav Dubanský (ANO) a členkou za SNKK Lucie Pytlová.

Kromě výborů musel být schválen ještě volební a jednací řád prvního zasedání zastupitelstva a také rozpočtový proces i oprávnění rady k provádění rozpočtových opatření.

Mimo uvedené body administrativního charakteru bylo schváleno i zateplení budovy detašovaného pracoviště Místního úřadu v ulici Albrechtická.

Ustavující zasedání zastupitelstva naší městské části v zásadě proběhlo v pozitivním a konstruktivním duchu a lze jen doufat, že tomu tak bude i v budoucnu.

Plné složení výborů:

Kontrolní: předseda: p. Antoš, členové: pí. Zborníková, p. Chmel, p. Vermeš, p. Šimek

Finanční: předseda: p. Dubanský, členové: pí. Pytlová, p. Petráň, p. Liberda, p. Mikeš

Zapsali Jan Hazlbauer a Vladimír Novák

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *