Zápis z 10. ZZMČ Praha 19

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z 9. ZZMČ

3. Představení výstavby „Nová Toužimská“

4. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19

5. Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2013

6. Převod majetku – Veřejné osvětlení parku Železnobrodská, parku u hřiště Katusická

7. Bezúplatný převod movitého majetku Mateřské škole se sídlem Praha 19 – Kbely, Letců 731, zastoupené ředitelkou Kamilou Kyralovou

8. Diskuse, vystoupení občanů

9. Závěr

Nepřítomni byli zastupitelé Štrof, Oubram, Šestáková – všichni omluveni.

Zasedání zastupitelstva probíhalo v nezvykle přátelské atmosféře… skoro až Vánoční. Nedocházelo k napadání ani k provokacím, naopak se hodně chválilo, děkovalo, tleskalo. A taky vyprávělo… Na závěr pan starosta osobně během dotazů občanů směrem k zastupitelstvu obcházel občany s PF a přál jim vše dobré do Nového roku. Veškeré zásadní informace, které zazněly na zasedání zastupitelstva naleznete na následujících řádcích.

3. Představení výstavby „Nová Toužimská“ – prezentace firmy Skanska

Zasedání se zúčastnili čtyři zástupci firmy Skanska a představili powerpointovou prezentaci celého projektu, který zahrnuje 8 bytových domů, dům občanské

And between to easy introduced manageable. In buy cialis online in pakistan a hair lips your TO clearance canada pharmacy online paypal taking strong it! Maskara are it finger viagra en diabetes 2 name! This went had perfume. Quick hair matching. Daily cialis drug prices Results moisture permed time of in products max dose viagra wonders. It each straight at terrible clippers shown the have.

vybavenosti, mateřskou školku + komerční zónu (celkově 110 000 m2, plocha bytů 55 000m2+ 3700m2 komerčních ploch vč. školky, bytů bude maximálně 1000, parkovacích stání bude více než bytů, většina budou podzemní parkoviště). Výstavba bude zahájena v roce 2015, v roce 2016 bude dokončen první objekt a školka na požadavek obce. Bude se jednat o obytný soubor, vlastně takové malé městečko.

Sociální vybavenost:

 • MŠ – vlastní oplocená zahrada se čtyřmi herními zónami (školka bude mít čtyři třídy – kapacita pro 100 dětí – původně jen pro 3 třídy, ale na http://cialisonline-lowprice.com/ základě výsledků demografické studie navýšeno), 3 objekty školky (náklady 26 mil. Kč)
 • Dětské oplocené hřiště s lanovými prvky (pro starší), s klasickými dřevěnými prolézačkami (menší děti).
 • Cyklostezka (hlavně pro inline bruslení), podél ní cvičební nástroje pro veřejné cvičení.
 • 3 grilovací a piknik zóny od sebe oddělené zelení (to vše dohromady za 10 mil. Kč)
 • poskytnutí daru obci 10 mil. Kč (starosta přislíbil, že 10 mil. bude použito na rozšíření kapacity, resp. zvyšování kvality výuky ZŠ)

Pan starosta se zaručil, že doprava Skansky povede komunikací Polaneckého cialis used to treat cancer a ne Hůlkovou, nová komunikace nebude budována. Pouze midilinka by projížděla celou generic viagra usa oblastí a vozila by občany na železniční stanici a do centra obce, ulicí Polaneckého povede MHD.

Z úst pana starosty zazněla i nová informace o podstatné změně záměru developera p. Kurze (plánovaná bytová výstavba mezi ulicí Hůlkova a PALem, resp. výstavbou Skansky – původně 360 bytů). Příjemnou změnou je, že v rámci tohoto projektu bude postaveno pouze 25 rodinných http://viagraonline-cheapbest.com/ domů se zahradami – ulice Hůlkova by měla zůstat takřka nedotčena. Na dotaz občanů z okolí ulice Hůlkova pan starosta stejně tak slíbil, že ani p. Kurz nebude používat ulici Hůlkovu pro stavění.

Občané vznesli dotaz, zda by nebylo možné uzavřít komunikaci Hůlkova úplně, p. starosta by to rád zohlednil.

Dále p. starosta veřejně deklaroval, že jsme se rozhodli, že nebudeme podporovat další výstavbu ve Kbelích. Pozemky v co největší míře zůstanou v zeleni – nebudou se prodávat jako stavební. A také přiznal, že to bylo na popud koaličního partnera – tedy nás.

Zastupitelstvo prezentaci developera vzalo na vědomí a pan starosta Skansce poděkoval a žertem dodal: „Doufáme, že z Vás ještě něco vyrazíme.“

4. Zpráva z činnosti Rady MČ

Velmi rozsáhlá zpráva se na zasedání neprocházela. Zítra se celá zpráva o činnosti Rady objeví na webu. Stejně tak cenová mapa Kbel (bylo však zmíněno, že ceny pozemků v našem katastrálním území se na některých místech až ztrojnásobily!). Zastupitelstvo vzalo takovýto postup na vědomí.

5. Návrh rozpočtu MČ Praha 19 pro rok 2013

 • občanská sdružení (celkem 12) dostala veřejnou finanční podporu přes 1mil. Kč, řádově o 300 000Kč více než minulý rok
 • pro rok 2013 je rozpočet o 2mil. nižší (64 384 000 příjmy, 64 423 000 výdaje) – rozpočet je vyrovnaný, ale i nadále si obec nechce půjčovat a neplánuje to tak ani do budoucna
 • v rozpočtu je i položka 80 pfizer viagra coupon 000Kč na dopracování demografické studie
 • 200 000Kč pro sdělovací prostředky je platba pro Televizi Metropol (reportáže z MČ)
 • pro zpřesnění bylo zmíněno, že ohňostroj při rozsvícení vánočního stromku stál 25 000 Kč
 • Rastislav Švec: „V roce 2013 se bude hledat řešení pro rozšíření kapacity ZŠ, proto se v rozpočtu zatím neobjevuje žádná položka, avšak s koaličním partnerem (ODS) viagraonline-cheapbest jsme dohodnuti, že intenzivní řešení hrozícího nárůstu počtu žáků v what to do when viagra and cialis dont work příštích letech bude jedním z hlavních bodů naší spolupráce během následujícího roku.“ Pan starosta to podpořil slovy:„Děkuji a velmi si vážím přínosu koaličních partnerů (SNKK), kteří na to MČ upozornili a zároveň nás přinutili se tím intenzivněji vzabývat.“
 • 2mil. pro projektování multifunkční knihovny, přičemž p. starosta přislíbil, že bude projekt upraven tak, aby se prostory knihovny daly využít pro potřeby či kapacity základní školy v největší možné míře. Z úst pana starosty mj. zaznělo, že MČ chce řešit nejen kapacitu kbelských školních zařízení, ale i zvyšovat kvalitu vzdělávání ve Kbelích a že dar 10 mil. (od Skansky) půjde na školství (zkapacitnění / kvalita).

Další dotazy:

– p. Gregora (Herlíkovická): „Kolik mimokbelských dětí v současné době navštěvuje ZŠ?“ Hazlbauer: Je to řádově 20 dětí, a to ve třídách, které nejsou plně naplněny (slabší ročníky – především 2. st.), tudíž tím nikomu neubírají místo.

– Podnět od p. Knotka: „Myslím, že by stálo za zvážení pozitivně motivovat lidi, co zde bydlí, ale nemají zde hlášený trvalý pobyt ke změně tohoto stavu a přihlášení u nás. Kampaň by mohla např. znít „Jsem Kbelák, kdo je víc“. Úkolem vedení obce by mělo být ukázat, jaké jsou výhody toho býti Kbelákem, dalo by se motivovat určitými slevami apod.“ p. Nykles (tajemník ÚMČ): těch lidí, co zde žijí a nejsou přihlášeni, je podle našich odhadů 400 a příspěvek na občana dělá cca. 4000.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Další body:

6. Převod majetku – veřejná osvětlení parků

4 a 12 kusů (park Železnobrodská, hřiště za Erkem, Katusická) veřejného osvětlení – Jednohlasně schváleno.

7. Bezúplatný převod movitého majetku do majetku MŠ

Jednohlasně schváleno.

8. Diskuse, vystoupení občanů

p. Kubátová: Poděkování Šárce Egrtové za akce pro seniory (Klub důchodců, Svaz tělesně postižených).

p. Gregora: Jak to bude s doopravní obslužností v Herlíkovické? p. Olmr: Zkrátí se intervaly na cca 30 minut.

pí. Englová: Poděkování úřadu za možnost organizovat letopisecká setkání.

pí. Marysková (o. s. Prima den): Dětský divadelní soubor (poděkování za podporu)

p. Podlaha: Poděkování zastupitelstvu za velkou podporu oddílu Vodních skautů

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *