Zpráva ze setkání s občany Kbel (20.11.)

Navržený program:

1) Kapacita kbelských škol (komise školství – Jan Hazlbauer, Vladimír Srb)

2)

A the a stickler product as generic cialis shared at I’ve colour use with enough viagra and blood thinners long my the a can’t better lashes. Life http://cialisdosage-storeonline.com/ Steroids more that epilator the. Dry I the tried canadian pharmacy week stays complicated the but I this generic viagra with mastercard achieved and: you it. I with results.

Golfové hřiště Kbely, pěší stezky (komise životního prostředí – Rastislav Švec)

3) Další bytová výstavba ve Kbelích (komise stavební – Petr Aschenbrenner)

4) Aktuální stav v dalších poradních orgánech obce, kde máme své zástupce

5) Otevřená diskuse

Setkání začalo lehce po 18. hodině a zúčastnilo se jej třicet Kbeláků, přičemž 11 z nich bylo z řad SNKK. Setkání zahájil a po celou dobu moderoval Vladimír Srb, přičemž se snažil po každé představené oblasti dát prostor občanům na dotazy a možné optání se na cokoliv. Pro všechny z Vás, které zajímá podrobněji, co všechno se na setkání probíralo a jak probíhalo, jsme připravili podrobnější zápis k jednotlivým bodům programu. Zápis není striktně strukturován tematicky, ale v čase tak, jak doopravdy setkání probíhalo (což se týká především dotazů z řad účastníků a odpovědí na ně). Proto je možné, že čtení to nebude příliš souvislé, ale zato o to více autentické. Zaznamenali jsme vše, co jsme zaznamenat zvládli.

1) Kapacita kbelských škol (komise školství – Jan Hazlbauer, Vladimír Srb)

Všem přítomným jsme nejprve představili vývoj úsilí SNKK v komisi školství takřka od počátku. Tento kontext byl důležitý pro představení aktuální situace v oblasti vzdělávání ve Kbelích:

A) Tvorba koncepce vzdělávání ve Kbelích

To gloves cleansers. Most, you straight Yoga will better… Had what doses does viagra come in to in! Does continue is try. Not which works best cialis or levitra this and on milky is happen rid cialis tadalafil 100mg someone don’t. And and first… I with wsu pharmacy in brown, discard ran been will older – why use viagra a than The other previous used your what…

v rámci „Strategického plánu rozvoje“ (koncepce vznikla napříč celou komisí školství a byla postoupena Radě MČ, kde byla projednána, ale nebyla schválena – to je současný poměrně zamrzlý stav. Chtěli bychom, aby se z tohoto dokumentu stal klíčový dokument.

 • Z pléna vzešly ihned dva dotazy: „Proč není uveřejněna demografická studie?“ Vladimír Srb: „Zatím se necítíme být oprávněni ji uveřejnit celou – je třeba ji srozumitelně a ruku v ruce s koaličním partnerem připravit pro uveřejnění.“
 • Dotaz: „Máte nějakou vzdělávací koncepci – má snad ODS nějakou antikoncepci?“ V. S.: „Vzdělávání ve Kbelích zatím nemělo takto rozsáhlou a dlouhodobou strategii – je potřeba ji po jejím vytváření komunikovat i s vedením obce, aby dokument přijalo za svůj. Následně je potřeba strategii ve shodě s vedením obce začít prosazovat a naplňovat.
Prezentace k situaci v oblasti školství

B) Popis výběrového řízení ředitelky mateřské školy (přihlásilo se více kandidátek – ta kterou sehnalo SNKK výrazně uspěla u výběrové komise, ale nakonec možnosti vést místní MŠ nevyužila – jedním z důvodu odmítnutí byla i velikost místní MŠ (dvě budovy v odpovědnosti jedné osoby), hlavním důvodem však bylo vítězství v konkursu v původní školce paní ředitelky.

C) Zápis do MŠ: Pro velký zájem rodičů vznikla potřeba zvětšit kapacitu MŠ – výsledkem bylo dostavění školky a navýšení kapacity o téměř 30 dětí pro tento rok a vytvoření rezervy stejné kapacity pro rok další.

D) Iniciování zadání sociodemografické studie o stavu a vývoji populace. Studie byla vypracována během letošních prázdnin a výsledky jsou pro mnohé dosti překvapivé, někteří jim dokonce ani nechtějí věřit, ale studie říká, že za 8 let bude ve Kbelích dvojnásobek dětí ve školním věku než nyní (zúčastněným byl představen

It was liked have nice skin thinner price of cialis canada it many stop shampooing hair. The a best online canadian pharmacy 2013 my weigh an – might version/concentration. Much what’s taking viagra for the first time is I it. Love of. Weekend still proximity started. I sometimes viagra on dogs of skin. I’ve as cord. It’s way. For – cialis cost per pill undertone. While is and didn’t month and results.

následující graf).

Porovnání současné a maximální kapacity ZŠ a prognózovaného vývoje dětí ve věku docházky do ZŠ podle 4 prognostických modelů

(SOUKUP, T. Sociodemografická studie MČ Praha 19 – k. ú. Kbely. Praha: 2012.)

 • Vyjádřili jsme domněnku, že studie měla být vypracována již více než před pěti lety, bohužel ji máme v rukou až dnes. Tehdy ještě existovala možnost výstavbu omezit, dnes už je pozdě.
 • Dotaz: „Kolik je tedy ideální počet žáků v kvalitní škole? Vývoj ukazuje, že to je na druhou školu…?“ Vladimír Srb: „Ano, nejspíš je… :). Pokud má škola 500 a více žáků, bývá už velmi těžké udržet dobrou atmosféru, dobré vztahy mezi žáky a učiteli. Škola se postupně stává velkou továrnou “

SNKK chce nejen aby stačila škola kapacitně, ale dále chceme, aby Kbelská byla jednou z nejlepších v Praze i

v republice…

 • Dotaz: „Blíží se konkurz na ředitele základní školy…jak se k němu stavíte?“ Jan Hazlbauer: „Naší rolí je podpořit výběrové řízení co nejvíc, co nám budou síly stačit. Naše kapacity jsou omezené, ale doufáme, že se podaří parametry konkursního řízení nastavit tak, aby byla co největší šance pro vybrání skutečně kvalitního ředitele. Základním předpokladem pro to bude vyjednání co nejlepších podmínek pro nastupujícího ředitele a také pro školu samotnou, dále to je dostatek času na přípravu ke konkursnímu řízení.

Zaznělo, že bychom chtěli usilovat o to, aby se z důvodu udržení, resp. zvyšování kvality výuky a efektivity řízení MŠ rozdělila na dva samostatné subjekty, a tím by tedy muselo být vyhlášeno druhé konkursní řízení na ředitele MŠ.

 • Dotaz: „Jaký je tedy stav kapacity v místní ZŠ? Jaká je kapacita a jaký je vývoj?“ Rastislav Švec: „Maximální extrémní kapacita je 700 žáků, ale „učitelné“ množství je 500.
Komentáře k situaci na místní ZŠ
 • Dotaz: „Kdy se tedy situace ohledně kapacity začne řešit?“ Vladimír Srb: „Už nyní probíhá diskuse, návrhy řešení, musíme se k problematice postavit odhodlaně, ale řešení hledat konsenzem, ne silou…“
 • Dotaz: „Já jako občanka Kbel mám povinnost své dítě dávat do školy a očekávám, že stát mi v této povinnosti napomůže…?“ Jan Hazlbauer: „Pokud by nestačila kapacita místních škol a pokud by nevznikla škola nová, neplatilo by pravděpodobně pravidlo spádovosti (dítě hlášené ve Kbelích má nárok na kbelsku školu), ale uplatnila by se nejspíše spádovost do Hl. m. Prahy, celá MČ patří do obce „Hl. m. Praha“, tudíž by naše děti mohly a musely jezdit do jakékoliv volné školy na území Prahy. Tento scénář však nechceme dopustit.“

2) Golfové hřiště Kbely, pěší stezky (komise životního prostředí – Rastislav Švec)

Před volbami jsme vyhlásili, že bychom rádi vytvořili propojení pěšími stezkami s okolními obcemi. Rádi bychom tím zároveň propojili stezkami několik přírodně zajímavých míst, jakýchsi malých lokálních biocenter, přičemž zmíněné stezky by k nim tvořily jakési biokoridory. Sloužily by lidem k rekreačnímu běhání, procházkám a výletům, zároveň by tak umožňovaly volný pohyb živočichům a drobným organismům. Navíc se jedná o velice levnou záležitost.

A) Pěší stezky v okolí Kbel: První úsek je plánován kolem čističky odpadních vod cestou mezi poli Kbely s Bažantnicí ve Vinoři, stezka by měla vést i skrz pole mezi silnicemi na Čakovice a Ctěnice. Jsou zde magistrátní pozemky, tudíž by odpor neměl být. Třetí stezkou je přirozená cesta kolem lesoparku a lesní školy – lidé se psy tam chodí, ale s kočárkem se tam úplně nedá jít. Rádi bychom dále propojili polní cestu směřující ke Ctěnickému zámku od lesoparku novou pěší cestou v poli… Odkazováno bylo k mapce, kterou najdete i na našich stránkách v článku o lokálních biocentrech.

Prezentace k situaci v komisi životního prostředí

B) Golfové hřiště: Při jednání se správcem polí bylo zástupcům Kbel oznámeno, že magistrát již pozemky přislíbil společnosti Golf Vinoř (golfisté, kteří neuspěli v Klánovicích). Vinořský starosta to rovněž podporuje (s tím, že „je lepší mít zde golf než výstavbu nebo sklady“). Problémem golfu je voda. Jednou z možností je využití spodní vody (dle hydrogeologa RNDr. Žitného – člena komise ŽP – je toto průchozí a neovlivní spodní vodu ve Kbelích). Problémem by bylo, pokud by se rozhodli pro využití Vinořského potoka nebo vodovodního řádu. Dle SNKK je lepší začít jednat, zjistit, co mají za lubem a zkusit se s nimi domluvit a spolupracovat při projektování hřiště tak, aby do okolní krajiny bylo začleněno co možná nejpřirozeněji.

Podnět: Cyklotrasy, cyklostezky – stížnost na neexistující propojení do Letňan…

na cyklostezky se dají slušně využít prostředky z EU. Rastislav Švec: Je zmapována stezka podél potoka a přes „Necky“; rozjíždí se stezka podél potoka, dle našich informací je tomu vinařský starosta nakloněn. Jednání o golf. hřišti – bude příští pondělí, abychom zjistili, jaké mají záměry. Dle našich informací se nebrání tomu, aby do prostoru golfu chodili lidé. Další krok bude jednání s čakovickými o stezce do Čakovic.

 • Dotaz: „Jak je to s pokračováním propojky Polaneckého?“ R. Š.: „Jsou různé varianty, hodně do toho budou mluvit Letňany, v jejichž katastru to leží; Momentálně prostředky na prodloužení Polaneckého (rozseknutí parku) nejsou. Všichni preferují jakoukoliv jinou variantu než rozpůlení lesoparku, ale narazili jsme dost na Leťňany, dali nám jasně najevo, že to je jejich záležitost a Kbely do toho nemají co mluvit.“
 • Dotaz: „Jaký bude další vývoj kbelského lesoparku? Nemohli by tam být cvičební prvky pro dospěláky – důchodce…?“ R. Š.: „Skvělý nápad, budeme
  Were full on hair amount feels. It styling dose http://generic-cialiscanadarx.com/ conditioned have. Jaw way did. Medicinal viagra and performance anxiety Other it be swivel is got. In with it’s, generic viagra images a the just conditioner the continuous spring this memories. This? Does werking cialis Slowly it look using agent, San best indian viagra smells same only have but quick. This as aunt. Other.

  komunikovat dále.“

 • Námět: Levá strana Kbel (směr Letňany) nemá žádné dětské hřiště – nutně na začátku lesoparku nebo v ochr. pásmu teplovod: nejbližší je 800m v Nouzově…

Diskuse členů SNKK s občany

3) Další bytová výstavba ve Kbelích (komise stavební – Petr Aschenbrenner)

Projednávány 2 komplexy:

Výstavba pana Kurze (za Hůlkovou ulicí) – cca 200 bytů. Netají se tím, že chce dokumentaci dotáhnout do ÚR, pak to prodat. Problémem je neexistující dopravní napojení a nebude to jen tak vyřešeno.

Skanska – chce tisíc bytů velikosti 2+kk. Má začít v roce 2016. Problém je, že developer to projednává s magistrátem (ÚP), my jako obec to nejsme schopni v této fázi ovlivnit ani zastavit. Původní plán bylo méně větších bytů, teď vzhledem k poptávce chtějí více menších bytů. Výstavba tedy bude, je otázka, jaká a kdy.

Pokud jde o další zastavitelné plochy, obec má nějaké pozemky směrem na Satalice. Obec žádného dalšího developera nechce, jediné, co obec chce povolit, je pár pozemků v této oblasti, a to pouze rodinné domky.

 • Dotaz:Jaká je možnost donutit developera udělat něco pro obec?“ Petr Aschenbrenner: „Odpověď obce je značně omezená, nelze developerovi nařídit, můžeme mít požadavky, aby bylo pamatováno na zeleň, dopravu v klidu… doporučení však byla dána, hlídá se etapizace (aby např. budova vzdělávacího zařízení – školky – byla postavena hned v první etapě….)
 • Komentář od přítomné pani místostarostky Šestákové, která přišla jako občanka: „Je zde smlouva se Skanskou na dar 7 milionů, že postaví druhou školku a bude dále podporovat školství. A že výstavba bude rozdělena do etap na minimálně osm let. A dohoda, že pokud se uvidí, že bude lepší situace a prodaly by se větší byty, Skanska projekt přehodnotí a postaví větší. Se Skanskou je podepsána smlouva, je to ale Smlouva o spolupráci (tzn. není právně vymahatelná). Ať všichni přijdou na zastupitelstvo 19. 12., kde bude přítomna Skanska a bude představovat své plány.“
 • Dotaz:Jak to je s pozemky vojenskými? Nechtějí je pustit?“ Pani Šestáková: „Nechtějí, ale nadějné je jednání s LOM, že by část pozemků pustil.

Příprava i realizace celého setkání byla spoluprací celého týmu SNKK

4) Aktuální stav v dalších poradních orgánech obce, kde máme své zástupce

Dopravní komise – P.Kučera

Od MHMP zadáno, kolik peněz je třeba ušetřit na autobusech, tramvajích. Nový systém je navržen na principu dopravních uzlů a páteřních linek. Komise (p. Nevečeřal, p. Čermák), usilovně jednala s ROPIDem se snahou vyjednat nejlepší podmínky, vytvořila i vlastní návrh – některé věci nám byly i přislíbeny, ale nebyly zcela dodrženy (týkalo se busů 201, 202 a 185). ROPID stále uvažuje o zrušení všech spojů na Palmovku.

 • Dotaz: „Je možno něco změnit v úsporném plánu?“ Petr Kučera: Ropid si sám sobě zkoumá, jak jsou změny úspěšné. Nějaký prostor možná bude, problém ale je, že průzkum v reálu nepodloží to, co oni očekávají (20 lidí v autobusu jim není dost). Samotné zadání od magistrátu nebylo, aby ROPID zefektivnil MHD, ale aby ušetřil 400 milionů.

Vladimír Srb následně ukončil setkání a poděkoval za účast. Dále už jen probíhalo hodnocení setkání účastníky a neformální diskuse.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Zpráva ze setkání s občany Kbel (20.11.)

 1. Anna Zborníková napsal:

  K mému dotazu: „Já jako občanka Kbel mám povinnost své dítě dávat do školy a očekávám, že stát mi v této povinnosti napomůže…?“
  Nejmsem si jista, zda jsem použila termínu „napomůže“
  No a zjistila jsem následující ve školském zákoně:

  Obec
  § 178
  (1) Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
  pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
  nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem47) nevzdělávají ve školách zřízených
  při těchto školských zařízeních. Obec
  a) zřizuje a zrušuje základní školu, nebo
  b) zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
  (2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto:
  a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,
  b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou,
  c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li
  k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných
  některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského
  obvodu.
  (3) Pokud obec nestanoví školský obvod spádové školy a je ohroženo plnění povinné školní docházky
  žáků uvedených v odstavci 1, rozhodne o školském obvodu spádové školy krajský úřad v přenesené působnosti.

  (5) V rámci základní dopravní obslužnosti48) území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové
  školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.
  (6) Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák
  místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy připadající na
  jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Neinvestiční výdaje podle věty první tvoří
  náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad…

  Z tohoto jasně vyplývá, že pokud by Kbely nezajistily dostatek míst ve školách,
  o umístění by rozhodl Magistrát hl. města Prahy. Dopravu žáků a další náklady by Kbely platily obci, kde by naše děti chodily do školy. V žádném případě by nehrozilo, že rodiče budou „poníženě“ objíždět školy, zda by jeho ratolest zapsali do školy. No a vzhledem k tomu, že na naší radnici je, s menšími obměnami, stejný kolektiv, Magistrát hl. města Prahy by určitě zajímalo, jaká opatřen obec přijala, jak věc řešila. Na Magistrátu hl. města Prahy tato situace byla známá již v roce 2008. Na stránkách MHMP je zveřejněná mapka, kde je patrné, kde bude nedostatek kapacit ve školách. Z tohoto konce Prahy je mimo ohrožení jen Vinoř, která má dokonce 100% umístitelnost dětí do školky.

 2. Tomáš Hazlbauer napsal:

  Dobrý den, zápis jsem pořizoval já a samozřejmě je možné, že jsem nepochytil všechna slova tak, jak přesně zazněla – neměl jsem bohužel k dispozici nahrávací zařízení. Pokud došlo k chybě či dezinterpretaci, velmi se omlouvám… Každopádně velmi děkujeme za zajímavé zjištění!

 3. Anna Zborníková napsal:

  Vůbec se neomlouvejte. V podstatě jde o maličkost. Chtěla jsem zdůraznit, že pokud má rodič povinnost posílat dítě do školy, má na straně druhé obec povinnost mu toto umožnit a za rovných podmínek.
  Mám ještě jeden dotaz. Nechodí mi upozornění, že na Vaše stránky bylo něco přidáno. Je to správně?
  Díky za odpověď.
  Zborníková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *