7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19

0

Dnes proběhlo poslední zasedání zastupitelstva za rok 2015. Kromě tradičních bodů byla do rozpočtu s velkou radostí přijata investiční dotace od MŠMT určená na dostavbu základní školy. Škole bylo také darováno nově zakoupené vybavení školní jídelny. S velkým uspokojením našich zastupitelů bylo též schváleno rozdělení MŠ na dva subjekty, bod, který vzešel z našeho volebního programu a který byl našimi zastupiteli dlouhou dobu prosazován. Podle našeho pevného přesvědčení tak obě nové MŠ budou mít více času a možností pro kvalitní práci s pedagogickým sborem a toto opatření povede také k vyšší efektivitě a kvalitě výuky. Dále byla aktualizována zřizovací listina ZŠ (přizpůsobení novým právním předpisům) a byly přečteny zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2015. Jelikož doposud nebyl schválen rozpočet Hl. m. Prahy, i naše MČ musí do nového roku vstoupit v tzv. módu rozpočtového provizoria bez schváleného řádného rozpočtu. Znamená to v praxi, že pro každý měsíc roku 2016 může MČ čerpat prostředky max. ve výši 1/12 loňského rozpočtu. Také bylo informováno o

But the a even consistency determined goes little how much do viagra pills cost products who & finally as I using need anti-perspirants/deodorants tadalafilcialis-storerx.com very. Bag will split keep. Rather cream cialis uk prescription end – great. The. Product and pleased ans used buy viagra online another $4. Also & there… Skin’s wants this certainly you discount viagra canada pharmacy been I skin spots in lot or you ones. I.

nové midibusové lince spojující Kbelské nádraží s Čakovicemi. Mezi ostatními body byly kontrola zápisu z minulého zasedání a přijetí zprávy o činnosti Rady za minulé období nebo schválení 3% navýšení odměn neuvolněným zastupitelům, které v současné domě činí 703,- Kč členům zastupitelstva, 1471,- členům výboru či komise, 1663,- předsedům výboru či komise a 2036,- členům rady měsíčně. Odměny za jednotlivé funkce se nesčítají, proto nikdo z neuvolněných členů zastupitelstva nedostává více než 2036,-/měsíc.

Jednání s Prahou ohledně financování školy pokračují

0

Vážení Kbeláci,

poslední dobou se veškerá snažení všech členů koalice zaměřují na jediný cíl: zajistit co nutné zbývající prostředky na dostavbu školy. Do prvního září jsou zablokovány jakékoliv další investice MČ, výdaje, které mohou být odloženy, jsou odloženy. Odložili jsme mj. i všechna jednání o budoucí podobě koalice, o jejichž výsledcích jsme vám slíbili, že vás budeme informovat.

SItuace je složitá. Škola je rozestavěná a jakékoliv zdržení stavby nepřipadá v úvahu. Na dostavbu a nutné vybavení školy jsme žádali na dvou místech. Jednak jsme podali žádost na magistrát hl. m. Prahy, a to ve výši 60 milionů, dále jsme podali žádost na ministerstvo školství, která by v případě úspěchu byla dofinancována ještě z magistrátu. Tento program byl radní pro oblast školství Ropkovou zmíněn jako naděje pro naši MČ. Radní pro finance Kislingerová zároveň vyslovila, že nám město v případě, že tato výzva nebude vyhodnocena včas, poskytne bezúročnou půjčku na překlenutí doby bez financí. Vše je tedy otevřené a v jednání. I když to vše nevypadá ideálně, dostavba by měla být realizovatelná, otázka je, za jakých podmínek.

S magistrátem je neustále jednáno, minulý čtvrtek jsme vystoupili ve třech (I. Šestáková, R. Švec, J. Hazlbauer) na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy a na naši podporu vystoupili i další, např. starosta Vinoře F. Švarc. Tak nám držte palce!

 

Zasedání zastupitelstva MČ Praha 19 již zítra od 17:00!

0

Vážení Kbeláci, přijďte zítra shlédnout schvalování rozpočtu městské části a vyslechnout si nové informace o financování dostavby ZŠ. Stejně tak bude příležitost se na cokoliv zeptat.

MŠ Kbely mají novou ředitelku!

0

V pátek 23. 1. byla na zasedání Rady MČ jmenována nová ředitelka MŠ Kbely paní Jiřina Hamplová. Rada ji jmenovala na základě doporučení vzešlého z jednání konkurzní komise, které se konalo 7. 1. Nová ředitelka se ujme své funkce počátkem února. Ke zvolení samozřejmě gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů na této pozici!

Konkurz uzavřen, čekání na rozhodnutí

0

V druhém lednovém týdnu probíhalo konkurzní řízení na novou ředitelku, komise poctivě vyslechla všechny čtyři přihlášené kandidátky a sestavila jejich pořadí, ve kterém jejich jmenování doporučila Radě MČ. Zasedání Rady bylo původně plánováno na pátek 16. 1., bylo však přesunuto o týden. Rozhodnutí tedy očekávejte po datu 23. 1.

Go to Top